Úřední deska

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 250/2000 Sb. jsou: v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Evaň (Evaň č.p. 27), v elektronické podobě na stránkách https://www.obecevan.cz/uredni-deska