Úřední deska

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 250/2000 Sb. jsou: v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Evaň (Evaň č.p. 27), v elektronické podobě na stránkách https://www.obecevan.cz/uredni-deska

29.05.2024
13.05.2024
08.03.2024
04.09.2023
19.06.2023
06.06.2023
23.05.2023
13.03.2023
01.03.2023