Informace ke třídění a svozu komunálních odpadů v obci Evaň

KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD V OBCI EVAŇ 

náves: 3x kontejner na plast, 2x kontejner na papír, 1x sklo                                                                         

OSADA HORKA -  přístřešek na kontejnery - 1x plast                                                                             

KONTEJNERY NA KOMUNÁLNÍ ODPAD UMÍSTĚNÉ V OBCI

OBEC EVAŇ – POD KAŠTANY   

1x je k dispozici chatařům platícím za odpad, nemající popelnici

OSADA HORKA   

3x přístřešek

kontejner u hřbitova pouze na odpad ze hřbitova

Co patří do kontejnerů na separovaný odpad:

PLASTY – do kontejneru patří plastové věci, igelitové folie, polystyrén, nápojové kartony, plastové obaly, plastové láhve, kelímky, sáčky, igelitové tašky.

PAPÍR – do kontejneru patří časopisy, noviny, papírové obaly, krabice a papírové kartony.

SKLO – do kontejneru patří sklo bílé i barevné.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

jsou umístěny v areálu bývalého JZD na návsi

Otevřeno od 1.4.  do 30.11. v roce, vždy v sobotu od  13:00 do 14:00 hodin.

Velkoobjemové kontejnery jsou k dispozici pro občany a chalupáře obce bezplatně.

Velkoobjemový kontejner slouží k odkládání velkých věcí, které se nevejdou do popelnice.

Do velkoobjemového kontejneru patří: starý nábytek, koberce, matrace, lina, sanitární odpad.

Do velkoobjemového kontejneru nepatří: plasty, papír, nebezpečný odpad, pneumatiky (svoz pneu. obec nemá)  stavební suť, kovy apod.

Stavební suť – kontejner umístěn na skládkovém místě, pro potřeby občanů malého rozsahu.

Pokud občan vyprodukuje velké množství stavební suti, nutno objednat kontejner u specializované firmy na kontejnery, odvoz si občan platí sám.

POPELNICE – slouží na uložení směsného komunálního odpadu z domácnosti v naší obci máme zaveden nálepkový systém.

NEBEZPEČNÝ ODPAD – svoz 2x za rok, informace občanů letákem od svozové firmy.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU OD DOMU – 1 x v roce (jaro) informace občanů letákem, služba je placená, hradí obec.

ELEKTROODPAD – skládkové místo je u hnědých vjezdových vrat do statku na návsi u kontejnerů na tříděný odpad, odevzdat lze staré elektro spotřebiče jako jsou lednice, pračky, počítače apod.