Krizové situace

V případě krizové situace kontaktujte:

 ORP Lovosice:

- krizové situace:

http://www.meulovo.cz/informace-pro-krizove-situace/ds-1038/p1=35816

 

Krajský úřad Ústeckého kraje:

- portál krizového řízení:

http://pkr.kr-ustecky.cz/pkr/

- krizové situace Ústecký kraj:

https://www.kr-ustecky.cz/krizove-situace/ms-272331/p1=272331

 

Stavy vody:

- ČHMÚ:

https://hydro.chmi.cz/hpps/

- Povodí Labe:

http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/

- Povodí Ohře:

http://sap.poh.cz/portal/SaP/cz/pc/?oid=3&data=1