Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel tohoto webu se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tuto doménu - www.obecevan.cz

Rozvržení a ovládání webu je navrženo tak, aby stránky webu byly zobrazitelné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Některé texty nejsou definovány v relativních velikostech. Pro zvětšení je potřeba použít systémových nástrojů operačního systému nebo nastavení internetového prohlížeče.

Struktura informací

Struktura informací na webových stránkách je vytvořena podle standartu W3C - HTML5 a naformátována kaskádovými styly CSS 3. Dodržení zmíněných standartů by mělo zajistit správné zobrazení obsahu webových stránek ve většině používaných internetových prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Stav souladu

Webové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na webových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX nebo PDF (úřední deska), a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje nebo neumí zobrazit ve stejném grafickém rozložení. Mohou být také příliš velké a obsáhlé a proto jsou umístěny na web ve formě dokumentu ke stažení. Takto jsou také na webu umístěny dokumety, které jsou vhodnější svým uspořádáním pro tisk než pro webovou prezentaci. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer (soubory DOC, DOCX), MS Office s nemožností editace dokumentů (soubory DOC, DOCX) a Adobe Acrobat Reader (soubory PDF).

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 20.09.2020
Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 20.09.2020

Zpětná vazba

Obec Evaň má za cíl, aby jím spravované webové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).
Kontakt:

Obec Evaň
Evaň 27
410 02 Lovosice
telefon: +420 416 591 180
e-mail: starosta@obecevan.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď, nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Prohlášení provozovatele webových stránek

Tyto webové stránky provozuje Obec Evaň. Webové stránky využívají redakční systém Igraweb.