Historie obce

Historie obce Evaň

Zhruba něco málo přes 2 km na jih či spíše jihozápadně od Libochovic leží za tokem Ohře a za nevelikým lesem Šebín na silnici do Peruce ves neobvyklého jména. Podle Augusta Sedláčka byla původně nejspíš církevním majetkem či spíše církev s ní mohla hospodařit. Králem Vladislavem však byla zastavena Pavlu Skalskému z Jenštějna. První zprávy o ní pocházejí až z roku 1437. Na sklonku 15. století ji vlastnil Jan ze Šembelka se svými syny.

Jistě je zajímavé připomenout, že rod ze Šembelka býval známým českým panským rodem větví Buziců, jejíž předek Přibyslav z Křimína na počátku 14.století vystavěl u Mladé Vožice hrad Šelmberk. Z české linie tohoto rodu vynikl zmíněný Jan, který se stal kancléřem a nejvyšším komorníkem. Vlastnil hrady Trosky, Přerov nad Labem a Kost. Majetek v Evani byl z hlediska celého rodového majetku vskutku nepatrný a tím také nepříliš zajímavý. Navíc ležel hodně daleko od rodového sídla. Když Jan roku 1508 zemřel, zdědili majetek jeho synové, z nich byl Jaroslav ze Šelmberka

V letech 1515 až 1549 nejvyšší komorník. Držel hrad v Přerove nad Labem a sám však pobýval na Hrádku nad Sázavou, kterému dali podle pánovy funkce u dvora nové pojmenování “Komorní Hrádek“. Není divu, že dědicové Šelmberkové o nevelký a vzdálený majetek v Evani příliš nestáli. Už roku 1528 se proto stal jeho novým majitelem Jan Sezima z Ústí. Měli v držení více vesnic kolem Slaného a Budyně a také jich hodně rozprodali. Od roku 1597 byla Evaň majetkem člena starého saského rodu Karla Elsnice z Elsinc, který v ní postavil tvrz. Uvádí to alespoň August Sedláček s tím, že tvrz je však poprvé připomínána až roku 1623 a 1627 při pobělohorských konfiskacích. Celkem sedm členů rodu Elsniců se totiž zapletlo do stavovského povstání v letech 1621 až 1631, byli pokutování a byla jim zabavena celá řada statků na Litoměřicku, Slánsku a Žatecku. V časech útisku rod raději vysídlil do Žitavy.

V Evani tedy stávala tvrz. Nevíme ovšem ani jak vypadala. Nejspíš však šlo o nevelké renesanční venkovské sídlo vybudované u hospodářského dvora. Roku 1619 koupila od Elsnice statek a tvrz Johanka z Hertemberka, první manželka Václava ze Šternberka, který je posléze po ní zdědil a užíval je se svou druhou manželkou Alenou z Hozlau (z českého vladyckého rodu z Chebska z tvrze Hazlov) ještě roku 1626.Nakonce však o tento majetek roku 1627 přišel při pobělohorské konfiskaci.

Zkonfiskovaný statek byl úřady prodán Marii Maximilianě ze Šternberka. Po její smrti náležel k Budyni a tedy k libochovickému panství. Nevyužívaná malá tvrz zanikla někdy v 17.století.

Historie obce Horka

Obec Horka je malá vesnice, část obce Evaň v okrese Litoměřice. Nachází se asi 2 km na západ od Evaně. V roce 2009 zde bylo evidováno 49 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 23 obyvatel. Obec leží v katastrálním území Horka u Libochovic o rozloze 2,41 km2.