Icon rozhlas Aktuálně: 20.03.2020

Změna způsobu zápisu do prvních tříd ZŠ

Rozhodnutím ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 18. 3. 2020 proběhnou letošní zápisy k povinné školní docházce bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádost o přijetí/odklad je možné doručit do školy následujícími způsoby:

1/ do datové schránky školy (datová schránka ZŠ Libochovice: n3arn3e) – kdykoli od 1. 4. do 30. 4. 2020,
2/ e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (email: zs.libochovice@zslibo.cz, nelze jen poslat prostý email!) – kdykoli od 1. 4. do 30. 4. 2020,
3/ poštou (ZŠ J. E. Purkyně Libochovice, Vrchlického 284, 411 17 Libochovice) – kdykoli od 1. 4. do 30. 4. 2020,
4/ osobní podání – v uzavřené obálce do schránky školy umístěné u učitelského vchodu (vchod od parkoviště) a označené nápisem ZÁPIS. Tímto způsobem je možné doručit žádost od 23. 4. do 30. 4. 2020. V tyto dny vhoďte obálku do schránky nejpozději do 17 hodin (po 17 hodině nemůžeme zaručit vybrání schránky týž den a zajistit tak řádně ochranu osobních údajů).

Více informací najdete na webových stránkách školy https://skolylibo.cz/zapis-do-prvnich-trid-navod/