Icon rozhlas Aktuálně: 18.11.2019

Rekonstrukce požární nádrže

Vážení spoluobčané, naše obec by ráda využila dotačních prostředků na rekonstrukci požární nádrže a jejího bezprostředního okolí.

Rádi bychom do příprav zapojili i Vás. Pokud máte nějaké nápady, jak areál vylepšit nebo co zde zrealizovat, zašlete je prosím, do 26.11.2019 na e-mail starosta@obecevan.cz nebo jej doneste na obecní úřad. Vaše návrhy můžete také osobně prezentovat na jednání zastupitelstva obce dne 27.11.2019. Děkujeme, zastupitelstvo obce.