Icon rozhlas Aktuálně: 12.01.2022

Pozvánka k diskuzi ohledně Domovních čističek odpadních vod

Uskuteční se v pátek 28. 1. 2022 od 18 hodin na sále v hostinci U Švarhů.

Vážení spoluobčané,
   naše obec se již několik let snaží řešit problematiku čištění odpadních vod vyprodukovaných jednotlivými domácnostmi.  Nyní se naskytla možnost, jak nabídnout občanům efektivní a cenově dostupnou možnost řešení likvidace odpadních vod. Vzhledem k tomu, že centrální kanalizaci není reálné pro obec naší velikosti vybudovat vzhledem k enorním finančním nákladům, lze likvidaci odpadních vod řešit buď nepropustnou jímkou či septikem s pravidelným vývozem s dokladem o tomto vývozu nebo domovními čističkami odpadních vod.
   Jelikož je varianta jímky s pravidelným vývozem sice levná na pořízení, nicméně bezkonkurenčně nejdražší na provoz (jeden vývoz cca 4-5000,-Kč, několik vývozů ročně, připravované drastické sankce při porušování zákona), rozhodla se naše obec podporovat výstavbu domovních čističek odpadních vod. V tuto chvíli je Ministerstvem životního prostředí vyhlášena výzva pro malé obce, která tuto výstavbu podporuje.
   Ve spolupráci s firmou ECO CONT Brno bychom rádi tuto možnost využili. Dotace vychází na přibližně 150 000,-Kč na jednu domovní čistírnu odpadních, tedy do výše 80% celkových nákladů, což by znamenalo, že občan doplatí částku maximálně 30 000,- Kč a má problém s produkcí odpadních vod dlouhodobě vyřeše. Podmínek pro to, aby žádost byla úspěšná je několik, ale ta nejzásadnější je, aby se do projektu zapojilo minimálně 30% občanů obce.
   I proto jsme pro vás na pátek 28.1. od 18 hodin na sále v hostinci U Švarhů připravili setkání s odborníkem, který vám vysvětlí celou problematiku a seznámí s tím, co by pro vás instalace a provoz domovní čistírny znamenala. Zde se též dozvíte, jakým způsobem se do realizace projektu zapojit.
Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi
                                                                          Zastupitelstvo obce