Icon rozhlas Aktuálně: 03.03.2021

Informace ke svozu komunálních odpadů

Dobrý den,

dovoluji si Vám touto cestou sdělit, že aktuálně výrazně zhoršená covidová
pandemie se bohužel nevyhýbá ani naší firmě a může proto v následujících
týdnech docházet  k situacím, kdy přes veškerá dostupná přijatá opatření
nebude možné realizovat obvyklý termín svozu jednotlivých komodit odpadů.
Naší maximální snahou bude eliminovat takové situace, avšak vše bude záviset
na vývoji pandemie. Může tedy docházet k výraznému  zpoždění obvyklého času
vývozů, v krajní situaci i k přesunu svozového dne na náhradní termín. Pokud
taková situace ve Vaší obci nastane např. u svozu směsného komunálního
odpadu, prosím Vás o předání informace občanům, aby nádoby nechali
přistavené na vývoz a následně budeme společně komunikovat nejbližší možný
náhradní termín, tak aby nedocházelo k zásadním problémům s odvozem odpadu.
U separovaných odpadů může docházet rovněž k posunu svozových dnů.

Uděláme vše, aby se tato situace zvládla co nejlépe děkuji Vám předem za
součinnost v případě řešení výše uvedených záležitostí.

Velice Vám děkuji za pochopení a dosavadní spolupráci a přeji Vám hlavně
pevné zdraví.

S pozdravem


Ing. David Brejník
obchodní zástupce

FCC BEC, s.r.o.